Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NOV heeft veel voordelen! U krijgt bijvoorbeeld een gereduceerd tarief voor de NOV-congressen, toegang tot bijeenkomsten etc. Ook de organisatie en uitvoering van de Kwaliteitsvisitaties vallen binnen het lidmaatschap.

Lid worden en lidmaatschap opzeggen

De vereniging kent verschillende soorten leden. Het NOV bestuur of drie gewone NOV-leden kunnen iemand voordragen om lid te worden. De Algemene Leden Vergadering moet deze voordracht vervolgens met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen ondersteunen.

Wilt u lid worden, dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. Dit formulier stuurt u in, met uw curriculum vitae, pasfoto en de benodigde gegevens (e-mailadres) van bestuurs- en/of gewone leden (orthopedisch chirurgen) die uw aanmelding ondersteunen. 
Het formulier wordt tot één maand voorafgaand aan de ALV nog meegenomen in de procedure. Valt uw aanmelding buiten de genoemde periode, dan nemen we deze automatisch mee naar de volgende ALV.

U kunt uw lidmaatschap opzeggen per 1 januari van het volgende jaar.

Als u lid bent/wordt van de NOV, bent/wordt u automatisch ook lid van de Federatie Medisch Specialisten

Contributie en facturen

U krijgt de factuur van uw lidmaatschap in het eerste kwartaal. In MijnNOV kunt u uw facturen altijd terugvinden via de knop Persoonlijke gegevens en dan het tabblad Facturen.

De jaarlijkse contributie voor gewone leden is € 905 (inclusief Acta en bijdrage kwaliteitsvisitatie, exclusief lidmaatschap Federatie), voor buitengewone leden € 160 (inclusief Acta € 220; optioneel) en voor seniorleden € 45 (inclusief Acta € 105; optioneel). Bij automatische incasso krijgt u korting van respectievelijk € 15 (leden), € 10 (buitengewone leden) en € 5 (seniorleden).
Er zijn contributieregels opgesteld waarin bijvoorbeeld is vastgelegd hoeveel u betaalt als u zich halverwege het jaar aanmeldt.

Het lidmaatschap van de Federatie Medisch Specialisten bedraagt € 507. Hiervan wordt € 500 door de NOV geïnd via de contributiefactuur. De NOV neemt € 7 voor haar rekening en draagt dus jaarlijks € 507 per lid af aan de Federatie. 

MijnNOV

Als u lid bent van de NOV krijgt u een persoonlijk NOV-portal; MijnNOV. Deze is gekoppeld aan het ledenadministratiesysteem van de NOV. We hebben hierin alle belangrijke zaken van de NOV bijeen gebracht. U vindt er ook mappen van de commissies en werkgroepen waar u deel van uitmaakt.

U installeert MijnNOV door naar MijnNOV te gaan en de instructies te volgen. Als u vervolgens MijnNOV toevoegt aan de startpagina van uw telefoon of tablet, heeft u altijd alle belangrijke zaken van de NOV bij de hand.

U kunt het wachtwoord van MijnNOV wijzigen via de knop Persoonlijke gegevens en vervolgens de knop Wachtwoord wijzigen.  

Gegevens wijzigen
U kunt uw lidmaatschap en persoonsgegevens wijzigen via MijnNOV. Dit doet u via de knop Persoonlijke gegevens en vervolgens de knop Aanpassen
Ledenlijst
De leden van de NOV kunnen de Ledenlijst inzien via MijnNOV (knop Ledenlijst).
Betalingsregeling
Als er binnen zes weken na de facturering geen betaling heeft plaatsgevonden, sturen wij een herinnering. Na drie maanden volgt een herinnering met een opslag van € 35. Als er na 14 dagen nog niet is betaald, dragen wij de incasso over aan een incassobureau en volgt bevriezing van de verenigingsactivieiten. Als er na 12 maanden na de eerste facturering niet is betaald, royeert het NOV-bestuur het betreffende lid.


Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.